Geen kentekenplicht tractoren
Er komt toch geen kentekenplicht voor tractoren en andere landbouwvoertuigen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag tegen het wetsvoorstel van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In 2013 nam de Kamer nog een motie aan waarin het kabinet werd gevraagd een kentekenplicht in te voeren voor landbouwvoertuigen op de openbare weg.Lees meer

----------------------------------------------------------------------------------

 • Internetfraude werkmaterieel

  Op internet zijn veel malafide verkopers actief die op slinkse wijze geld proberen buit te maken en .....

  Download document
 • Machinerichtlijn

  De invoering van de Machinerichtlijn heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het veiliger en gezonder werken met arbeidsmiddelen. De richtlijn bevat voorschriften waaraan arbeidsmiddelen moeten voldoen vóórdat ze op de Europese markt worden gebracht.

  Download document
 • Goedgekeurde beveiligingssytemen

  Zie voor productsoorten en waarvoor het meest geschikt onderstaand document.

  Download document