werkmaterieel

Jaarlijks worden er ca. 1250 stuks  gestolen.

Excacte cijfers ontbreken, o.a. omdat er (nog) geen kentekenplicht is. Eén van de oorzaken van deze vorm van diefstal is gelegen in het gebruik op afgelegen locaties. Diefstal wordt pas na dagen en soms na weken opgemerkt. Daarnaast is er lang niet altijd een extra beveiliging tegen diefstal gemonteerd en is de identificatie van deze voertuigcategorie lastig.

Deel deze pagina op: