• Diefstalpreventie motorfiets

  Hoe kan het beste worden voorkomen dat motorfietsen gestolen worden.

  Download document
 • Motorfiets beveiligen

  Nog een brochure met tips over beveiliging tegen diefstal van motorfietsen.

  Download document
 • Goedgekeurde beveiligingssystemen

  Over goedgekeurde beveiligingssystemen, werking en waarvoor ze het meest geschikt zijn.

  Download document
 • Voertuigvolgsysteem

  Deze brochure bevat uitleg over elektronische volgsystemen en wordt de (toekomstig) gebruiker geïnformeerd over datgene wat men moet weten om optimaal gebruik van het volgsysteem te kunnen maken.

  Download document
 • Mobiliteit 2-wielers in cijfers 2015/ 2016

  Deze uitgave van de Stichting BOVAG-RAI geeft inzicht in de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen en brom/snorfietsen. Ook is er bredere informatie te vinden over ontwikkelingen in de ons omringende landen.

  Download document