• Voertuig gestolen?

  Als een gekentekend voertuig is gestolen, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Dit kan als volgt: Lees verder

 • Kentekenplaat gestolen; wat moet ik doen?

  Doe altijd aangifte van vermissing of diefstal. Eventueel misbruik wordt niet voorkomen maar de ellende erdoor vaak wel. Als u één kentekenplaat mist, kan het verloren zijn, maar als er twee platen we... Lees verder

 • Gestolen voertuig teruggevonden?

  Dan beëindigt de politie het ‘gestolen’ signaal in het kentekenregister. De verder afhandeling is van een aantal factoren afhankelijk, zoals het soort verzekering en het aantal verstreken dagen na die... Lees verder

 • Beveiligingsmiddelen; welke werken goed ?

  Voor fiets- en scootersloten bestaat het kwaliteitskeurmerk van Stichting ART. Voor de beveiliging van motorvoertuigen is er het VbV-SCM keurmerk. Zie het overzicht: Lees verder

 • Kentekenbewijs of kentekencard verloren of gestolen?

  Vraag een nieuw kentekenbewijs of card aan via de website van de RDW en doe ALTIJD aangifte bij de politie. Lees verder

 • Scooter met vals framenummer; wat gebeurt ermee?

  De politie neemt deze fiets of scooter in beslag. In een aantal gemeenten worden ze in opdracht van justitie vernietigd. Lees verder

 • Aansprakelijkheid na diefstal?

  Bij een gestolen voertuig registreert de politie een signaal in het kentekenregister. Lees verder

 • Koper te goeder trouw; wanneer ben je dat?

  Met ‘te goeder trouw’ wordt bedoeld dat de koper niet twijfelde en ook niet had behoren te twijfelen of de verkoper bevoegd was over een zaak te beschikken (artikel 3:11 BW). Lees verder

 • Lokvoertuigen; wat zijn dat?

  Een lokvoertuig wordt door de Politie op straat gezet met de bedoeling overtreders en misdadigers te betrappen. Lees verder

 • Strippen; wat is dat?

  Van een gestolen voertuig alle bruikbare onderdelen demonteren en verkopen via internet of (il)legale netwerken of malafide bedrijven. Lees verder

 • Heling; wat is dat?

  Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen goed. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen goederen als men had kunnen vermoeden dat het om een gestolen g... Lees verder

 • Omkatten; wat is dat?

  Omkatten is de illegale activiteit waarbij een gestolen voertuig een andere identiteit wordt gegeven. Lees verder