veel gestelde vragen

 • Voertuig gestolen?

  Als een gekentekend voertuig is gestolen, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Dit kan als volgt: Lees verder

 • Kilometerteller teruggedraaid?

  De RDW registreert vanaf 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfswagens en houdt toezicht op de betrouwbaarheid ervan. Wees alert, en controleer de tellerstand...... Lees verder

 • Kentekenplaat gestolen; wat moet ik doen?

  Doe altijd aangifte van vermissing of diefstal. Eventueel misbruik wordt niet voorkomen maar de ellende erdoor vaak wel. Als u één kentekenplaat mist, kan het verloren zijn, maar als er twee platen we... Lees verder

 • Voertuig in het buitenland gestolen?

  Doe eerst altijd aangifte bij de politie in het land waar het voertuig is gestolen. Meld de diefstal meteen bij de eigen verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Lees verder

 • Spullen uit uw voertuig gestolen?

  Doe aangifte. Vaak hebt u deze nodig voor uw verzekering om schade te kunnen claimen Lees verder

 • Lading gestolen?

  Doe altijd aangifte van ladingdiefstal of een poging daartoe, bij de politie.Chauffeurs en ondernemers kunnen verdachte omstandigheden melden via lokettransportcriminaliteit@tln.nl. Meldingen kunnen o... Lees verder

 • Gestolen voertuig teruggevonden?

  Dan beëindigt de politie het ‘gestolen’ signaal in het kentekenregister. De verder afhandeling is van een aantal factoren afhankelijk, zoals het soort verzekering en het aantal verstreken dagen na die... Lees verder

 • Beveiligingsmiddelen; welke werken goed ?

  Voor fiets- en scootersloten bestaat het kwaliteitskeurmerk van Stichting ART. Voor de beveiliging van motorvoertuigen is er het VbV-SCM keurmerk. Zie het overzicht: Lees verder

 • Kentekenbewijs of kentekencard verloren of gestolen?

  Vraag een nieuw kentekenbewijs of card aan via de website van de RDW en doe ALTIJD aangifte bij de politie. Lees verder

 • Secure Lane; wat is dat?

  Secure Lane is een cameravolgsysteem op parkeerplaatsen voor vrachtauto’s, bedrijventerreinen en verzorgingsplaatsen langs snelwegen. Lees verder

 • Aansprakelijkheid na diefstal?

  Bij een gestolen voertuig registreert de politie een signaal in het kentekenregister. Lees verder

 • Tankpasfraude; wat is dat?

  Bij tankpasfraude stelen of kopiëren criminelen de tankpas van uw chauffeur. Zij tanken dan op uw kosten. Bewaar de pas zorgvuldig. Blokkeer de tankpas z.s.m. bij misbruik. Lees verder

 • Gekloond of gedupliceerd voertuig; wat is dat?

  Dit is een vorm van identiteitsfraude waarbij een gestolen voertuig zodanig wordt aangepast dat het een kopie is van een normaal rondrijdend voertuig. De kentekenpapieren, kentekenplaten, VIN, onderh... Lees verder

 • Kloon of duplicaat gekocht?

  In de meeste gevallen raakt degene die de kloon gekocht heeft zijn voertuig kwijt, hetzij aan de verzekeraar hetzij aan de oorspronkelijke eigenaar. Lees verder

 • Koper te goeder trouw; wanneer ben je dat?

  Met ‘te goeder trouw’ wordt bedoeld dat de koper niet twijfelde en ook niet had behoren te twijfelen of de verkoper bevoegd was over een zaak te beschikken (artikel 3:11 BW). Lees verder

 • Strippen; wat is dat?

  Van een gestolen voertuig alle bruikbare onderdelen demonteren en verkopen via internet of (il)legale netwerken of malafide bedrijven. Lees verder

 • Heling; wat is dat?

  Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen goed. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen goederen als men had kunnen vermoeden dat het om een gestolen g... Lees verder

 • Omkatten; wat is dat?

  Omkatten is de illegale activiteit waarbij een gestolen voertuig een andere identiteit wordt gegeven. Lees verder

 • Lokvoertuigen; wat zijn dat?

  Een lokvoertuig wordt door de Politie op straat gezet met de bedoeling overtreders en misdadigers te betrappen. Lees verder

 • RDW; wat doet het?

  De Dienst Wegverkeer (RDW) is de instelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De taken zijn de volgende: Lees verder

 • Metaaldiefstal

  Bepaalde metalen, zoals koper en aluminium, zijn erg gewild bij dieven. U loopt niet alleen risico als u ladingen van deze metalen vervoert. Ook onderdelen van uw voertuigen kunnen doelwit zijn. Het g... Lees verder

 • Stop heling; wat is dat?

  Op deze website van de politie kunt u controleren of een aangeboden goed als gestolen staat geregistreerd. Hiervoor moet u een chassisnummer, serienummer of onderdeelnummer invoeren. Als het goed als... Lees verder