Veel gestelde vragen over

Koper te goeder trouw; wanneer ben je dat?

Met ‘te goeder trouw’  wordt bedoeld dat de koper niet twijfelde en ook niet had behoren te twijfelen of de verkoper bevoegd was over een zaak te beschikken (artikel 3:11 BW). Van de koper wordt verlangd dat hij altijd enig onderzoek instelt naar de bevoegdheid van de verkoper. In het geval van de aankoop van een voertuig wordt in het algemeen vereist dat de koper tenminste controleert of gegevens op de kentekenpapieren overeenkomen met het voertuig; of de aanwezige kentekenpla(a)t(en) en het chassisummer (VIN) klopt met het kenteken.

In het algemeen geldt: weet van wie je koopt en wat je koopt!
En ook: is het aanbod te mooi om waar te zijn, ga er niet op in!

klooncorsa

Deel deze pagina op: