Veel gestelde vragen over

Centrum Fietsdiefstal; wat doet dat?

Het Centrum Fietsdiefstal is in 2008 opgericht door de samenwerkende partners. Het Centrum is ondergebracht bij de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Missie van Centrum Fietsdiefstal:
Namens 15 professionele partners bijdragen aan de doelstelling om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Dit door voorlichtingsactiviteiten te organiseren en alle beschikbare kennis over fietsdiefstal te bundelen en breed beschikbaar te stellen. Voor meer informatie, zie www.centrumfietsdiefstal.nl

Deel deze pagina op: