Werkmaterieel

Door het ontbreken van enige vorm van landelijke registratie zijn de aard en omvang diefstal werkmaterieel niet exact bekend. In opdracht van het AVc bestuur heeft het programmabureau in 2014 onderzoek gedaan naar de ernst van de problematiek.
Constatering is kort samengevat: vooralsnog een beheersbaar probleem.
Lees de verkenningsnota.

in 2017 start de RDW met de kentekening van werktuigen en tractoren. In de jaren daarna zal pas een echt beeld ontstaan van de diefstalproblematiek bij werkmaterieel.

Deel deze pagina op: