Transportcriminaliteit

Het programmabureau heeft op verzoek van het Ministerie van V&J een nieuw plan van aanpak opgesteld. Hierover is uitvoerig met alle betrokken partijen overlegd. Het plan is (midden 2015) onderwerp van gesprek in het Nat. Platform Criminaliteitsbeheersing.

Deel deze pagina op: