Transportcriminaliteit

Het programmabureau heeft op verzoek van het Ministerie van V&J een nieuw plan van aanpak opgesteld. Hierover is uitvoerig met alle betrokken partijen overlegd. Het plan is (midden 2015) onderwerp van gesprek in het Nat. Platform Criminaliteitsbeheersing.

Sinds 1 mei 2017 is er ook één centraal meldpunt voor  het melden van ladingdiefstal. Lees meer op pagina 5

Deel deze pagina op: