Publiek-Private opsporing

Publieke en private partijen werken al jaren samen bij het opsporen en terugbezorgen van gestolen auto’s. De grenzen van de capaciteit die de politie aan deze zaken besteedt is inmiddels meer dan bereikt.

Op 1 oktober 2015 is daarom een pilot gestart, waarbij Politie, Openbaar Ministerie, Verbond van Verzekeraars,  Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit(LIV) nauwer samen gaan samenwerken met Particuliere Onderzoek Bureaus(POB) bij het terugvinden van gestolen voertuigen.

Hoe werkt het?
Diefstalhits van ANPR camera’s worden via het LIV (na verificatie)  direct gecommuniceerd met de politie. Als de politie door andere spoedeisende zaken, zoals overvallen, ramkraken of ernstige aanrijdingen niet tot onmiddellijke opvolging kan overgaan, wordt nu direct een POB’s ingeschakeld om naar het voertuig uit te zien.
Het POB meldt de locatie van een gestolen voertuig aan de politie, zodat deze op een later tijdstip alsnog tot actie over kunnen gaan.
Zie ook pagina 6 AVc nieuwsbrief 2017

De pilot is verlengd tot 1-1-2018. Het doel is om 10% meer gestolen voertuigen terug te vinden t.o.v. dezelfde periode van een jaar eerder.

 

Deel deze pagina op: