Malafide Handel

"Alleen het snelst, maar samen het verst"

De afgelopen jaren is het illegale circuit waar gestolen auto’s worden gestript, identiteiten worden vervalst, illegale demontage-activiteiten worden uitgevoerd, enz. sterk gegroeid. Op al die terreinen wordt toezicht gehouden door o.a. RDW, Belastingdienst, ARN, KZD, Milieudiensten. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling vergroot de effectiviteit van toezicht en frustreert de handel in gestolen onderdelen.

Bestuurlijke aanpak onderbelicht
Uit  recent onderzoek van de Hogeschool Utrecht blijkt dat bestuurlijke aanpak het meeste effect sorteert bij de aanpak van malafide handel. Gemeenten benutten slechts zelden al hun mogelijkheden. 
Lees onderstaande verhelderende rapporten over wat er bestuurlijk allemaal mogelijk is:

Actorenanalyse
Adviesrapport "het bestuurlijke motorblok"
Eindrapport "het bestuurlijke motorblok"

 

Naar aanleiding van een pilot in Gelderland wordt er nog gewerkt aan een "handreiking aanpak malfide handel', die eind 2018 aan belanghebbenden beschikbaar zal worden gesteld.

 

 

 

Deel deze pagina op: