projecten

Het AVc beleidsplan en het bijbehorende activiteitenplan zijn geschreven voor de periode 2014- 2016.
Beleidsplan AVc 2014-2016
In dit beleidsplan zijn de projecten en onderwerpen benoemd die door het programmabureau in samenwerking met de partners worden opgepakt.