Links

Deelnemers en adviseurs van AVc:

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
RDW
Politie
Openbaar Ministerie
Verbond van Verzekeraars
ANWB
RAI Vereniging
BOVAG
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Transport en Logistiek Nederland
ARN Auto Recycling BV 
 
Overige links:

Stichting ART
ART verzorgt in Nederland de kwaliteitsbewaking van sloten voor tweewielers. Naast tips om diefstal te voorkomen zijn hier ook de gegevens van goedgekeurde sloten te vinden.

Stichting VbV
Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners. 

Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)
Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland. In het LIV werken de RDW, de politie en de stichting VbV met elkaar samen.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid stimuleert en ondersteunt private en publieke partners bij de realisatie van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Fietsersbond
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 32.000 leden. Op de site is in het dossier "fietsdiefstal" veel informatie te vinden. 
 
Kiwa SCM Certificatie BV
Kiwa SCM Certificatie BV is een Certificerende Instelling en voert regelingen uit op gebied van voertuigbeveiliging. SCM is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Stiba
Dit is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck en aanverwante voertuigdemontagebedrijven.

Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN)
Deze stichting is in het leven geroepen om ervaringen te verzamelen van burgers die te maken hebben (gehad) met misbruik van hun identificerende gegevens (= persoonlijke gegevens die leiden tot uw identiteit) en zodoende slachtoffer zijn van identiteitsfraude.