EUCARIS

Header Eucaris

De behoefte aan EUCARIS is in de vroege jaren 1990 ontstaan, toen de Europese Unie grenscontroles afschafte voor personen, auto's, enz.

Eucaris logo

Vijf Europese landen namen toen het initiatief om samen een netwerk op te zetten met een wettelijk kader (EUCARIS Verdrag) om zo datacommunicatie tussen registratie autoriteiten te ondersteunen. Een groep van mensen die werkten in Nederland  bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zagen kans een systeem te bouwen dat de Europese landen de mogelijkheid kon bieden om over voertuig en chauffeur registratie-informatie te delen.

Sinds 1994 is het systeem operationeel. De toetreding van nieuwe lidstaten tot EUCARIS is de laatste jaren in een versnelling gekomen.

1994 - België, Nederland, Duitsland en Luxemburg
1995 - Verenigd Koninkrijk1997 - Letland
1998 - Hongarije, Noord-Ierland, de Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey),
           het eiland Man en Gibraltar
Eucaris landen2000 - IJsland en Ierland2001 - Zweden en
           Roemenië
2002 - Estland en Litouwen.
2008 - Italië en Slowakije * 
2009 - Slovenië *
2012 - Cyprus en Noorwegen *
2013 - June: Bulgaria officially connected
        -  Sept: Czech Republic recconected

* Slowakije, Slovenië en Noorwegen hebben reeds Verdrag getekend en verwachten te worden aangesloten in 2014

 

 

 

Deel deze pagina op: