Carpol

CARPOL is het formele samenwerkingsverband van EU-lidstaten op het gebied van voertuigcriminaliteit. Samen wordt gewerkt aan grensoverschrijdende aanpak.

CARPOL logo

CARPOL wordt steeds per half jaar voorgezeten door de EU voorzitter van dat moment. Naast de voorzitter heeft CARPOL een zogenaamde “fore-runner”. De fore-runner ondersteunt het collectief, bewaakt de voortgang, stuurt, coacht en onderhoudt externe contacten richting de Law Enforcement Working Party in Brussel, EUROPOL en Interpol. Nederland vervult deze rol voor de Europese politie-korpsen.

Daarnaast trekt Nederland, namens alle lidstaten, het dossier met betrekking tot Publiek Private Samenwerking. Vanuit die rol participeren wij vanuit AVc actief in de totstandkoming van het Europese Publiek Private Samenwerkingsverband.

Recent is door EUROPOL de nieuwe SOCTA (Serious Organised Crime Threat Assessment) opgeleverd. Daarin is voertuigcriminaliteit als bedreiging genoemd (voor de goede orde: Europa wordt ook met ernstige bedreigingen geconfronteerd). SOCTA zal de komende tijd invloed hebben op Europese prioritering en de zaken die binnen CARPOL worden opgepakt.

Contact Carpol: Call  +31 88 55 43201

CARPOL in key words

Chain approach,Public private partnership, Non operational,Exchanging best practices, Coordination, coherence,  consistency and continuity in common approach, Supporting the current EU presidency within the troika,Supervised by the Law Enforcement Working Party

Facts and figures
• 1,2 million motor vehicles are stolen each year in EU
• damage amounting to at least € 15 billion per year
• 30 to 40 %  are stolen by organized crime and used for other serious
  crimes or to 
be “normally” used within and outside the European Union
• Links to other forms of crime, such as trafficking in drugs, firearms
  and human beings
• Besides the material damage, vehicle theft is also seriously affect the
  citizens' sense of justice and feeling of security

 

Deel deze pagina op: