fietsdiefstal

Dagelijks 264 aangiften van fietsdiefstal
Het aantal aangiften van fietsendiefstal is in 2017 wederom gedaald met 18% naar 78.962 t.o.v. van 96.507 in het jaar daarvoor.
Het werkelijke aantal ligt aanzienlijk hoger. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar de schatting is dat maar van 25-35% van de gevallen aangifte wordt gedaan. AVc adviseert altijd aangifte te doen.
Registreer daarom alle unieke kenmerken van je fiets (merk, type, framenummer, kleur). Alleen dan is er een kans dat die wordt terug gevonden.

 

Nieuw: Aangiften fietsdiefstal per gemeente jaren 2010 tot 2017

 

 

Diefstalcijfers 2018
Ook bij fietsen is een dalende trend zichtbaar: tot en met juli -17 % t.o.v. 2017. 
Zie voor meer details Aangiften fietsdiefstal t/m augustus 2018

De handreiking "stop fietsdiefstal" kunt u hier downloaden