Copyright

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, publicaties, downloads, logo’s, kunnen zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Hiervan mag onder voorwaarden gebruik van gemaakt worden:

  • Werken die vallen onder het auteursrecht mogen alleen met toestemming van de desbetreffende auteur gebruikt worden.
  • Geen commercieel gebruik: het is niet toegestaan om werken te verspreiden of te gebruiken als de verspreider/gebruiker daarmee direct of indirect geld verdient.
  • Geen afgeleide werken: het werk mag alleen worden gebruikt in de originele versie. Het mag dus in zijn geheel worden gekopieerd, gepubliceerd of doorgegeven, maar niemand mag het werk wijzigen, uitbreiden of er in knippen.
  • Bij gebruik is altijd bronvermelding verplicht.

Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met secretriaat@stavc.nl