onderzoeksrapporten

 • Rapport “connectiviteit en criminaliteit” In het najaar van 2016 is op initiatief van AVc een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelingen met betrekking tot “connected” voertuigen en de relatie die daarbij kan worden gelegd met vormen van criminaliteit. De betreffende rapportage treft u hier aan. De komende periode zal onze stichting zich bezinnen op de wijze waarop met bovenstaande bevindingen zal worden omgegaan.

  Download document
 • Onderzoek georganiseerde criminaliteit

  Bureau Beke heeft in opdracht van AVc en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland. (2013)

  Download document
 • Handboek autokraak

  Het aantal auto-inbraken dat jaarlijks wordt gepleegd moet omlaag. Een structurele en integrale aanpak is hiervoor cruciaal. Dit handboek geeft handvatten om de aanpak van autokraak in een gemeente of verzorgingsgebied op een goede manier te organiseren.

  Download document
 • Fietsbeleid in Nederland

  Initiatiefnota met voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland (Joop Atsma 2008).

  Download document