algemeen

 • Goedgekeurde beveiligingssystemen

  Over goedgekeurde beveiligingssystemen, werking en waarvoor ze het meest geschikt zijn.

  Download document
 • Convenant fietsdiefstal

  Afspraken tussen een groot aantal partijen om fietsdiefstal terug te dringen.

  Download document
 • Convenant transportsector

  Doel is transportcriminaliteit beter in kaart te brengen en maatregelen te ontwikkelen om deze te beperken en terug te dringen.

  Download document
 • Diefstal kentekenplaat

  Iedere Nederlandse auto heeft kentekenplaten. Die platen zijn handig om te voorkomen dat je in de verkeerde Astra of Golf stapt, maar ook om identificeerbaar te zijn. Criminelen maken daar maar al te graag misbruik van.

  Download document
 • Handboek autokraak

  Het aantal auto-inbraken dat jaarlijks wordt gepleegd moet omlaag. Een structurele en integrale aanpak is hiervoor cruciaal. Dit handboek geeft handvatten om de aanpak van autokraak in een gemeente of verzorgingsgebied op een goede manier te organiseren.

  Download document
 • Securelane 2011

  Een projectgroep heeft opdracht gekregen om een Business Model voor de Secure Lane te ontwikkelen. Daartoe is een opdracht met twee elementen geformuleerd: onderzoek de haalbaarheid naar de verdere uitrol van de Secure Lane in Nederland.

  Download document
 • Voertuigvolgsysteem

  Deze brochure bevat uitleg over elektronische volgsystemen en wordt de (toekomstig) gebruiker geïnformeerd over datgene wat men moet weten om optimaal gebruik van het volgsysteem te kunnen maken.

  Download document